A-ljud / Senior Sound Engineer

A-ljud vid tv inspelningar och direkt sända tv program.

Senior sound engineer for recording and live tv shows.

Read More

Ljudbearbetning / sound editing & mixing.

Ljudbearbeting, effektläggning, speaker inspelning och mixning.

Sound editing, voice over recording and mixing.

Read More

Musik inspelning & mixning.

Musik inspelning i studion och live ute på konsert. Mixning.

Music recording in the studio and on location. Music mix.

Read More

Mastering

Mastering av din musik till CD och till olika komprimerade format till nätet.

Musik mastering for CD and mp3 and other digital formats.

Read More