A-ljud / Senior Sound Engineer

A-ljud vid tv inspelningar och direkt sända tv program.

Senior sound engineer for recording and live tv shows.

Extra ljudutrustning:

Dator för uppspelning av ljudfiler.

Dator för mångkanals inspelning.