Musik inspelning & mixning.

Musik inspelning i studion och live ute på konsert. Mixning.

Music recording in the studio and on location.

Music mix.

Pro Tools i studion och för mobila inspelningar.