Ljudbearbetning / sound editing & mixing.

Ljudbearbeting, effektläggning, speaker inspelning och mixning.

Sound editing, voice over recording and mixing.

Ljudbearbetning

I egen studio vid Solna station finns vi. Kontrollrum, ljudstudio och lounge finns.

. Pro Tools.

. 5.1 mixning.

. Ljudeffekt arkiv.

. Inspelnings rum stort nog för ett trumset. Men används mest för sång pålägg och speaker inspelning.